Medical Courses

Медицинският аборт е безопасен и често срещан метод за прекъсване на бременността. Здравните работници могат да осигуряват грижи по време на медицински аборт или чрез осъществяване на директен надзор над процеса, или като оказват съдействие на жените да направят сами аборт извън клинична среда. Този курс ще представи необходимата информация и ресурси, за да се гарантира, че жените по света имат достъп до безопасен и ефективен вариант за прекъсване на бременността. Този курс е създаден в сътрудничество с Международната федерация за планирано родителство [International Planned Parenthood Federation].